Μέτρηση επιπέδων ακτινοβολίας σε κτήρια της Τράπεζας Πειραιώς λόγω συχνής εμφάνισης εμφάνιση νεοπλασματικών ασθενειών

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010, οι μετρήσεις παραγόντων κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για τη λήψη μέτρων πρόληψης ή και αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών και, μάλιστα, η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο παραγόντων). Μεταξύ των φυσικών παραγόντων, για τους οποίους οφείλει να διενεργηθεί μέτρηση, περιλαμβάνεται και η μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας


Με επιστολή του προς τους Κωνσταντίνο Γεωργίου, ανώτερο γενικό διευθυντή Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς, Τατιάνα Τούντα Τατιάνα, βοηθό γενική διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, και Θεόδωρο Τσουκάτο, διευθυντή Διαχείρισης Αμοιβών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες Τράζεπας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ), ζητεί τη διενέργεια ελέγχου για τη μέτρηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα κτήρια Παπαδά 4 και Μεσογείων 109 – 111, με δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα κτήρια βρίσκονται στο μέσον πολλών κεραιών τηλεπικοινωνιών, που λειτουργούν στην περιοχή. Αφορμή η εμφάνιση νεοπλασματικών ασθενειών σε σημαντικό αριθμό εργαζομένων στα συγκεκριμένα κτήρια.

«Με δεδομένο ότι παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σημαντική αύξηση των νεοπλασματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στα κτήρια Παπαδά 4 και Μεσογείων 109 – 111, σας καλούμε, υπό την ιδιότητα του παρόχου υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στην Τράπεζα Πειραιώς και με το επιπλέον κριτήριο ότι η ΓΕΠ διαθέτει τον απαιτούμενο φορητό εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων φυσικών παραγόντων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, να διενεργήσετε τους απαιτούμενους ελέγχους μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στα κτήρια Παπαδά 4 και Μεσογείων 109 – 111, τα οποία βρίσκονται επιπλέον στο μέσον πολλών κεραιών τηλεπικοινωνιών, που λειτουργούν στην περιοχή. Τέλος, σας καλούμε να μας κοινοποιήσετε τα αποτελέσματα των μετρήσεων», αναφέρει στην επιστολή του.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

.


Powered By BloggerTips.gr