Όταν η δικαιοσύνη γυρνάει την πλάτη στη δικαιοσύνη


Από το σύνολο των 4.189 υπόχρεων δικαστών για υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» μόλις το 8% έχει ανταποκριθεί.

Από το σύνολο των 395 υπόχρεων μελών του Νομικού Συμβουλίου του κράτους για υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» μόλις το 9% έχει ανταποκριθεί.
Από το σύνολο των 220 υπόχρεων μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» μόλις το26% έχει ανταποκριθεί.
Και εξ’ αυτών των 446 συνολικών δηλώσεων «πόθεν έσχες» το 12% έχει λανθασμένα στοιχεία

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

.


Powered By BloggerTips.gr