«Ιστορίες ντροπής». Ακρωτηριάζουν τις γυναίκες από την βρεφική ηλικία στο αιδοίο για την αποτροπή της μοιχείας. ...Η εκτομή των γυναικείων γεννητικών οργάνων είναι μια παμπάλαια πρακτική που έχει αφετηρία τους προϊστορικούς χρόνους. Εφαρμόστηκε αρχικά στην κεντρική Αφρική και σταδιακά εξαπλώθηκε στην αρχαία Αίγυπτο. Με αυτό τον τρόπο οι άνδρες διασφάλιζαν την ηθική συμπεριφορά των συζύγων τους. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας υπολογίζει ότι το 20% περίπου των μουσουλμάνων γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο ή περίπου 130 εκατομμύρια γυναίκες, εν ζωή, έχουν υποστεί τη φρικτή αυτή δοκιμασία. Σε ορισμένες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ερυθραία, το Σουδάν και το Μαλί, το ποσοστό αγγίζει το 90%. Οι περισσότερες επεμβάσεις γίνονται σε κορίτσια ηλικίας μεταξύ 5 και 15 ετών, ενώ σε πολλές περιοχές προτιμώνται οι επεμβάσεις σε βρέφη, πολλά από τα οποία πεθαίνουν από αιμορραγία.... 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

.


Powered By BloggerTips.gr