Άμισθη εκπαίδευση 200 ανήλικων προσφυγόπουλων για αγροτικές δουλειές κόστους 175.000 ευρώ!


Αυτό που συμβαίνει ανά την Ευρώπη με τους ταλαιπωρημένους και χωρίς πατρίδα πρόσφυγες, με την εκμετάλλευση στις πλάτες των προσφύγων από διάφορες χρηματοδοτούμενες εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ακόμη και από μέλη-κράτη της ΕΕ πρέπει να σταματήσει!

Βγήκε πρόσκληση από το υπουργείο Οικονομικών που έχει και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου ζητούνται 200 ανήλικοι πρόσφυγες (100 από Αττική και 100 από τη Βόρεια Ελλάδα), προκειμένου να εκπαιδευτούν αμισθί σε γεωργικές εργασίες. Οι ανήλικοι πρόσφυγες, από 15 έως 18 ετών, θα δουλέψουν στα χωράφια με τη μορφή… εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτές θα λάβουν 175.000 ευρώ. Τα προγράμματα είναι δύο και θα “τρέξουν” έως και το 2022, όπου οι πρόσφυγες θα κάνουν 100 ώρες “μάθημα” σκάβοντας, οργώνοντας και ποιος ξέρει τι άλλο σε χωράφια, δεν θα πάρουν ούτε σεντ, αλλά αυτοί που θα διδάξουν θα μοιραστούν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 175.000 ευρώ.
Δηλαδή, για κάθε πρόσφυγα θα δοθεί προς τους “εκπαιδευτές” το ποσό των 875 ευρώ! Κάτι σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, μόνο που ο “εκπαιδευόμενος” θα πάρει το απόλυτο μηδέν, ενώ ο εκπαιδευτής ένα… κάρο λεφτά!
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση:
Στόχος της δράσης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας ή για κάλυψη προσωπικών αναγκών ή/και κοινωφελών σκοπών.

Πέραν των άμεσα ωφελουμένων που είναι οι πρόσφυγες 15-18 ετών που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, ωφελούμενος πληθυσμός  είναι και οι οικογένειές τους, αλλά και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, η οποία επωφελείται από την ομαλή ένταξη των προσφύγων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη:
Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που διενεργούνται για πρώτη φορά, επικεντρώνονται σε θέματα αγροτικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν θεματικές όπως: εδάφη, συγκομιδή, καλλιέργειες, άρδευση, pest control κλπ. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος ανέρχεται σε 100 ώρες. Η εκπαίδευση και ειδικότερα η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο του on the job training.
Στόχος της δράσης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας ή για κάλυψη προσωπικών αναγκών ή/και κοινωφελών σκοπών.
Πέραν των άμεσα ωφελουμένων που είναι οι πρόσφυγες 15-18 ετών που διαμένουν σε Κέντρα Φιλοξενίας της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, ωφελούμενος πληθυσμός είναι και οι οικογένειές τους, αλλά και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, η οποία επωφελείται από την ομαλή ένταξη των προσφύγων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Με την πιλοτική εφαρμογή των δύο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης επιδιώκεται η αποτίμηση και αξιολόγηση του βέλτιστου τρόπου προσέγγισης της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας των προσφύγων-μεταναστών και η διερεύνηση των ορίων και των πιθανών αποκλίσεων του εγχειρήματος, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό ανάλογων προγραμμάτων σε ευρύτερο πληθυσμό προσφύγων της ίδιας ηλικιακής ομάδας.
Πηγή: newreport.gr


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

.


Powered By BloggerTips.gr