Ο Σπίρτζης τελειώνει τον ΟΑΣΘ, σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ο Οργανισμός


Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης τελειώνει τον ΟΑΣΘ. Μάλιστα σήμερα, Τρίτη, το μεσημέρι προειδοποίησε πως αν αναστατώσουν ξανά τη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ και η διοίκηση του Οργανισμού τραβώντας… χειρόφρενο τότε θα τελειώσουν την επόμενη στιγμή.

Και ενώ φαινόταν πως ήταν λόγια για τα λόγια, ο κ. Σπίρτζης ήξερε τι έλεγε, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταθέσει την Δευτέρα σχέδιο νόμου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θέτει τον ΟΑΣΘ σε καθεστώς άμεσης εκκαθάρισης. Στο σχέδιο νόμου  προβλέπονται και τα εξής:
  • Συγκροτείται εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης» (ΟΣΕΘ) ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό και την εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το νέο ΣΑΣΘ το οποίο θα είναι 100% κρατικό, θα διοικείται από 9μελες διοικητικό συμβούλιο εκ των οποίων έξι μέλη θα διορίζει ο υπουργός.
    – Συγκροτείται εταιρεία με την επωνυμία «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΑΣΥΘ). Πρόκειται για θυγατρική της ΟΣΕΘ στην οποία το κράτος θα έχει το 51% και το υπόλοιπο 49% θα μπορεί να το διαθέσεις σε δήμους, περιφέρειες, φορείς κ.ο.κ.
  • Η ΑΣΥΘ θα αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο το οποίο εκτελείται σήμερα από τον ΟΑΣΘ, καθώς και αυτό που θα εκτελείται από το μετρό, το τραμ κ.λπ.
    – Τίθεται άμεσα σε διαδικασία εκκαθάρισης ο ΟΑΣΘ. Προς τούτο, μετά την ψήφιση του νόμου, καταργείται η διοίκηση του ΟΑΣΘ και ο Οργανισμός θα διοικείται από 7μελες συμβούλιο εκκαθαριστών, εκ των οποίων οι έξι θα διορίζονται από τον υπουργό και ο έβδομος από τους μετόχους.
  •  ο ΟΣΕΘ θα μπορεί να συστήσει συνθυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΣΥΘ)». Πρόκειται για την εταιρεία, η οποία θα αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο, το οποίο εκτελεί σήμερα ο ΟΑΣΘ. Θα είναι και αυτή υπό κρατικό έλεγχο, με τη δυνατότητα να παραχωρήσει το 49% των μετοχών σε δήμους, περιφέρειες, κλπ. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτής της εταιρείας ανέρρχεται σε 300.000 ευρώ. Το διοικητικό της συμβούλιο θα αποτελείται από 9 μέλη, εκ των οποίων τα 8 θα τα διορίζει ο υπουργός.
  • Η διαδικασία εκκαθάρισης θα περατωθεί το αργότερο μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019, οπότε και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, χωρίς άλλη διαδικασία, το μεταφορικό έργο θα εκτελεί από κει κι έπειτα η ΑΣΥΘ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

.


Powered By BloggerTips.gr