«Χέρι» στο ταμείο των δήμων από την κυβέρνηση: Πήραν 580.000 ευρώ για το πάρκο Τρίτση


Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι αιρετοί κατά της σχετικής υπουργικής απόφασης ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη και να ακυρωθεί


        Η Κυβέρνηση «έβαλε χέρι» στο ταμείο της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)  και πήρε 580.000 ευρώ για να δοθούν επιχορήγηση για τις λειτουργικές ανάγκες  του ιδιωτικού «Πάρκου Τρίτση» και η ΚΕΔΕ προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί ως παράνομη η σχετική υπουργική απόφαση.
         Ειδικότερα, με απόφασή τους οι υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος αποφάσισαν για το τρέχον έτος (2017) επί 10 μήνες να επιχορηγούν με  το ποσό των 58.000 ευρώ (συνολικά 580.000 ευρώ) το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Φορέας Διαχείριση Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης».
         Το ποσό της επιχορήγησης, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα δοθεί από τον λογαριασμό που τηρεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η ΚΕΔΕ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων). Τα χρήματα ποσά από τον εν λόγω λογαριασμό κατανέμονται στους Δήμους της Αττικής για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
         Η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατ΄  επιταγή του νόμου 4414/2016.
         Κατ΄ αρχάς, η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι πριν την ψήφιση  του νόμου 4414/2016, είχε εκφράσει στην Κυβέρνηση την αντίθετή  της στην επίμαχη νομοθετική πρόβλεψη, καθώς δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση ενός ιδιωτικού φορέα (ΝΠΙΔ) από το ταμείο των  Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων.
         Μάλιστα, η ΚΕΔΕ τότε είχε χαρακτηρίσει προσχηματικό τον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι η δαπάνη αυτή θα αποτελεί «αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημιάς  που προκαλείται στην Αττική δήθεν από την αστική λειτουργία και δραστηριότητα των Δήμων»!
         Στην αίτησή της στο ΣτΕ η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στο νόμο 4414/2016 και στον Κώδικά Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999), καθώς δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Δηλαδή πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης  δεν  προηγηθεί  η προβλεπόμενη  γνωμοδότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
         Κατά συνέπεια η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι παράνομη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

.


Powered By BloggerTips.gr